Wil jy meer weet? Stuur vir ons ‘n e-pos!
Kontak Besonderhede
Telefoonnommer:
011 725 0001
E-posadres:

winterhoop@pen.org.za

winterhoop@mes.org.za

Platforms:
@give_hope_in_winter
@winterhoop
Bankbesonderhede

Winterhoop
ABSA
Spaarrekening
906 892 5251
Tak Kode: 632005